Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONOSTAJSKA

Aktualność danych:

GRONOSTAJSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (104 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 204 osoby, z czego:

204

kobiety

Męska forma nazwiska to GRONOSTAJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONOSTAJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie8 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie28 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podlaskie104 kobiety

 • pomorskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: