Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONOSTAJSKI

Aktualność danych:

GRONOSTAJSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

186

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRONOSTAJSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2755. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONOSTAJSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn

 • lubelskie5 mężczyzn

 • łódzkie3 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie21 mężczyzn

 • opolskie2 mężczyzn

 • podlaskie87 mężczyzn

 • pomorskie7 mężczyzn

 • śląskie2 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

 • wielkopolskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: