Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONOSTAL

Aktualność danych:

GRONOSTAL – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie dolnośląskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

13

kobiet

17

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.76.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2953. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2924. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONOSTAL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).