Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONOWSKA

Aktualność danych:

GRONOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (263 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1465 osób, z czego:

1465

kobiet

Męska forma nazwiska to GRONOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1558. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie53 kobiety

 • kujawsko-pomorskie178 kobiet

 • lubelskie49 kobiet

 • lubuskie43 kobiety

 • łódzkie138 kobiet

 • małopolskie25 kobiet

 • mazowieckie174 kobiety

 • opolskie19 kobiet

 • podkarpackie14 kobiet

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie116 kobiet

 • śląskie78 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie68 kobiet

 • wielkopolskie263 kobiety

 • zachodniopomorskie79 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: