Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONTKOWSKA

Aktualność danych:

GRONTKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 73 osoby, z czego:

73

kobiety

Męska forma nazwiska to GRONTKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONTKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie9 kobiet

 • lubelskie16 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie5 kobiet

 • mazowieckie4 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie9 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).