Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROSCH

Aktualność danych:

GROSCH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

61

kobiet

45

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.36.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2896. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROSCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie23 mężczyzn, 24 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).