Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROSFELD

Aktualność danych:

GROSFELD – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (77 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 187 osób, z czego:

104

kobiety

83

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2862. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2858. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROSFELD w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • podlaskie34 mężczyzn, 43 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).