Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROSICKA

Aktualność danych:

GROSICKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (206 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 512 osób, z czego:

512

kobiet

Męska forma nazwiska to GROSICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2454. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROSICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie41 kobiet

 • kujawsko-pomorskie15 kobiet

 • lubelskie7 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie33 kobiety

 • małopolskie18 kobiet

 • mazowieckie45 kobiet

 • opolskie9 kobiet

 • podkarpackie6 kobiet

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie31 kobiet

 • świętokrzyskie206 kobiet

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie18 kobiet

 • zachodniopomorskie40 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).