Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROSMAN

Aktualność danych:

GROSMAN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (103 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 441 osób, z czego:

246

kobiet

195

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.26.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2720. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2746. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROSMAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 mężczyzn, 4 kobiety

 • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn, 21 kobiet

 • lubelskie52 mężczyzn, 51 kobiet

 • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • podkarpackie11 mężczyzn, 9 kobiet

 • podlaskie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • pomorskie6 mężczyzn, 14 kobiet

 • śląskie33 mężczyzn, 48 kobiet

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • wielkopolskie14 mężczyzn, 23 kobiety

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: