Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROSSE

Aktualność danych:

GROSSE – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

31

kobiet

23

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.35.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2918. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROSSE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).