Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROSY

Aktualność danych:

GROSY – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

10

kobiet

20

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.5.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2956. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2921. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROSY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).