Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROSZEWSKA

Aktualność danych:

GROSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (190 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 535 osób, z czego:

535

kobiet

Męska forma nazwiska to GROSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2431. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie190 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie64 kobiety

 • podkarpackie11 kobiet

 • pomorskie45 kobiet

 • śląskie28 kobiet

 • warmińsko-mazurskie53 kobiety

 • wielkopolskie18 kobiet

 • zachodniopomorskie51 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).