Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROSZKOWSKA

Aktualność danych:

GROSZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (128 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 342 osoby, z czego:

342

kobiety

Męska forma nazwiska to GROSZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2624. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROSZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie11 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • łódzkie11 kobiet

 • mazowieckie128 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie46 kobiet

 • śląskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie63 kobiety

 • wielkopolskie11 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).