Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROSZYK

Aktualność danych:

GROSZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (357 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 605 osób, z czego:

301

kobiet

304

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2665. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2637. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROSZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie174 mężczyzn, 183 kobiety

  • podkarpackie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • podlaskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie62 mężczyzn, 47 kobiet

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).