Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROTKOWSKA

Aktualność danych:

GROTKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (171 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 527 osób, z czego:

527

kobiet

Męska forma nazwiska to GROTKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2439. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROTKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie43 kobiety

 • lubelskie8 kobiet

 • łódzkie76 kobiet

 • małopolskie20 kobiet

 • mazowieckie171 kobiet

 • podkarpackie26 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie22 kobiety

 • śląskie23 kobiety

 • świętokrzyskie16 kobiet

 • warmińsko-mazurskie39 kobiet

 • wielkopolskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).