Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROTOWSKA

Aktualność danych:

GROTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (113 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 319 osób, z czego:

319

kobiet

Męska forma nazwiska to GROTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2647. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie10 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie28 kobiet

 • małopolskie18 kobiet

 • mazowieckie113 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • wielkopolskie32 kobiety

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).