Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBALSKA

Aktualność danych:

GRUBALSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

81

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUBALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie22 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie28 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).