Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBECKA

Aktualność danych:

GRUBECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (126 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 240 osób, z czego:

240

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUBECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2726. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie126 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie8 kobiet

 • małopolskie11 kobiet

 • mazowieckie12 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).