Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBECKI

Aktualność danych:

GRUBECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (109 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 234 osoby, z czego:

234

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRUBECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2707. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie109 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie4 mężczyzn

 • łódzkie2 mężczyzn

 • małopolskie10 mężczyzn

 • mazowieckie10 mężczyzn

 • opolskie5 mężczyzn

 • pomorskie13 mężczyzn

 • śląskie20 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn

 • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).