Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBEK

Aktualność danych:

GRUBEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (139 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

84

kobiety

91

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2850. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie70 mężczyzn, 69 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).