Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBER

Aktualność danych:

GRUBER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 377 osób, z czego:

209

kobiet

168

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.24.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2757. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2773. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 mężczyzn, 21 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie9 mężczyzn, 11 kobiet

 • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • małopolskie17 mężczyzn, 18 kobiet

 • mazowieckie19 mężczyzn, 19 kobiet

 • opolskie5 mężczyzn, 8 kobiet

 • podkarpackie2 mężczyzn, 5 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie17 mężczyzn, 23 kobiety

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • wielkopolskie5 mężczyzn, 10 kobiet

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: