Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBIŃSKI

Aktualność danych:

GRUBIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 91 osób, z czego:

91

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRUBIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie35 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).