Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBIAK

Aktualność danych:

GRUBIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (220 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 362 osoby, z czego:

173

kobiety

189

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2793. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2752. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 18 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie15 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie116 mężczyzn, 104 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).