Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBICH

Aktualność danych:

GRUBICH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (143 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 345 osób, z czego:

160

kobiet

185

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2806. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2756. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBICH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie79 mężczyzn, 64 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie23 mężczyzn, 22 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie46 mężczyzn, 38 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).