Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBKA

Aktualność danych:

GRUBKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (213 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 340 osób, z czego:

167

kobiet

173

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2799. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2768. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie115 mężczyzn, 98 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie25 mężczyzn, 27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).