Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBSKA

Aktualność danych:

GRUBSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 243 osoby, z czego:

243

kobiety

Męska forma nazwiska to GRUBSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2723. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie10 kobiet

 • lubuskie14 kobiet

 • łódzkie66 kobiet

 • mazowieckie20 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie37 kobiet

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).