Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUBY

Aktualność danych:

GRUBY – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

29

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.57.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUBY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn

  • opolskie16 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).