Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUCELA

Aktualność danych:

GRUCELA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (237 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 441 osób, z czego:

224

kobiety

217

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2742. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2724. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUCELA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie34 mężczyzn, 29 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie128 mężczyzn, 109 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 20 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).