Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUCHAŁA-WĘSIERSKA

Aktualność danych:

GRUCHAŁA-WĘSIERSKA – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUCHAŁA-WĘSIERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUCHAŁA-WĘSIERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie6 kobiet

  • pomorskie29 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: