Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUCHACZ

Aktualność danych:

GRUCHACZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (106 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 245 osób, z czego:

120

kobiet

125

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2816. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUCHACZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie57 mężczyzn, 49 kobiet

  • mazowieckie18 mężczyzn, 14 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).