Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUCHALSKA

Aktualność danych:

GRUCHALSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 287 osób, z czego:

287

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUCHALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2679. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUCHALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • lubelskie8 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie18 kobiet

 • mazowieckie72 kobiety

 • opolskie9 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie24 kobiety

 • warmińsko-mazurskie20 kobiet

 • wielkopolskie73 kobiety

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: