Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUCHEL

Aktualność danych:

GRUCHEL – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (149 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

105

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.3.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUCHEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie66 mężczyzn, 83 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).