Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUCHMAN

Aktualność danych:

GRUCHMAN – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 72 osoby, z czego:

37

kobiet

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2906. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUCHMAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • opolskie16 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: