Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUCKA

Aktualność danych:

GRUCKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 99 osób, z czego:

76

kobiet

23

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 3.3.

Żeńska forma nazwiska to GRUCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2918. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 31 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).