Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUCZEK

Aktualność danych:

GRUCZEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (161 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 238 osób, z czego:

120

kobiet

118

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2823. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUCZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie75 mężczyzn, 86 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).