Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDEK

Aktualność danych:

GRUDEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

59

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie25 mężczyzn, 27 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).