Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDNICKI

Aktualność danych:

GRUDNICKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 73 osoby, z czego:

73

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRUDNICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDNICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • lubelskie4 mężczyzn

  • małopolskie16 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie14 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie10 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).