Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDNIEWICZ

Aktualność danych:

GRUDNIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

54

kobiety

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2889. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDNIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie26 mężczyzn, 18 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).