Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDNIEWSKA

Aktualność danych:

GRUDNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (160 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 553 osoby, z czego:

553

kobiety

Męska forma nazwiska to GRUDNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2413. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 kobiet

 • kujawsko-pomorskie15 kobiet

 • lubelskie7 kobiet

 • lubuskie26 kobiet

 • łódzkie15 kobiet

 • małopolskie11 kobiet

 • mazowieckie94 kobiety

 • opolskie10 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie5 kobiet

 • pomorskie56 kobiet

 • śląskie39 kobiet

 • świętokrzyskie160 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).