Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDNIK

Aktualność danych:

GRUDNIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (217 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 480 osób, z czego:

237

kobiet

243

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2729. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2698. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie15 mężczyzn, 13 kobiet

 • małopolskie112 mężczyzn, 105 kobiet

 • mazowieckie27 mężczyzn, 24 kobiety

 • opolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • pomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie21 mężczyzn, 16 kobiet

 • świętokrzyskie15 mężczyzn, 18 kobiet

 • wielkopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: