Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDNY

Aktualność danych:

GRUDNY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

9

kobiet

97

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2957. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie67 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).