Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDOWSKA

Aktualność danych:

GRUDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 179 osób, z czego:

179

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2787. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie66 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie45 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • podlaskie7 kobiet

 • śląskie11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).