Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDZIŃSKA

Aktualność danych:

GRUDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (659 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3218 osób, z czego:

3218

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

703. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie255 kobiet

 • kujawsko-pomorskie227 kobiet

 • lubelskie166 kobiet

 • lubuskie81 kobiet

 • łódzkie234 kobiety

 • małopolskie88 kobiet

 • mazowieckie659 kobiet

 • opolskie46 kobiet

 • podkarpackie33 kobiety

 • podlaskie81 kobiet

 • pomorskie154 kobiety

 • śląskie239 kobiet

 • świętokrzyskie121 kobiet

 • warmińsko-mazurskie191 kobiet

 • wielkopolskie152 kobiety

 • zachodniopomorskie219 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: