Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDZIAK

Aktualność danych:

GRUDZIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (61 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

91

kobiet

95

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2846. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDZIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • podkarpackie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie33 mężczyzn, 28 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).