Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDZIECKA

Aktualność danych:

GRUDZIECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 306 osób, z czego:

306

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUDZIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2660. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDZIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 kobiet

 • kujawsko-pomorskie13 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie52 kobiety

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie75 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • pomorskie15 kobiet

 • śląskie19 kobiet

 • świętokrzyskie36 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • wielkopolskie9 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: