Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDZIECKI

Aktualność danych:

GRUDZIECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (91 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 300 osób, z czego:

3

kobiety

297

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRUDZIECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2966. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2636. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDZIECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 mężczyzn, 2 kobiety

 • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

 • lubuskie8 mężczyzn

 • łódzkie51 mężczyzn

 • małopolskie10 mężczyzn

 • mazowieckie91 mężczyzn

 • opolskie5 mężczyzn

 • pomorskie14 mężczyzn

 • śląskie19 mężczyzn

 • świętokrzyskie33 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

 • wielkopolskie16 mężczyzn

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: