Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUDZKA

Aktualność danych:

GRUDZKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (63 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

73

kobiety

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Żeńska forma nazwiska to GRUDZKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUDZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie24 mężczyzn, 19 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie35 mężczyzn, 28 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).