Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUGEL

Aktualność danych:

GRUGEL – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (189 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 263 osoby, z czego:

126

kobiet

137

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2804. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUGEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie99 mężczyzn, 90 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).