Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUMIŃSKA

Aktualność danych:

GRUMIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

9

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUMIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2957. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUMIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).