Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUMULSKA

Aktualność danych:

GRUMULSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie warmińsko-mazurskim.

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 3 osoby, z czego:

3

kobiety

Męska forma nazwiska to GRUMULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUMULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).